- A honlap használatával hozzájárulsz a cookie-k (sütik) elemzéséhez és felhasználásához, vagy távozz! További információk: Cookie (süti) használat
- Honlapunkhoz kapcsolódóan NINCS adatkezelési tevékenység. További információk: Adatkezelés, Impresszum

  IpariHirugynokseg.hu   Hírek   Rendezvények     Szolgáltatásaink     Riportok    
IpariHírügynökség.hu : Híreink: Már az IpariCégek.hu oldalain elérhetők friss híreink Autó, jármű, közlekedés ; Robot, automatika kategóriákban is.  
2019.10.22.
EladóCégek.hu:
Ipariingatlanok.hu:
Riportok
Befektető-védelmi Alap (BEVA) 2010.09.23.
Forrás: Ipari Hírügynökség, Riportok.hu - BankWeb.hu
Az Alapot a befektetési szolgáltatók hozták létre azzal a céllal, hogy a befektetőket a befagyott követeléseik egy részéig kártalanítsa. A befektetési szolgáltató a tevékenységéhez szükséges engedélyt csak abban az esetben kapja meg, ha csatlakozott az Alaphoz. A kártalanításhoz felhasznált összeg a tagok díjbefizetéséből származik.
Dr. Tatár Attila a BankWeb.hu szakértője ismertette a BEVA-t
Kiket kártalanít a BEVA?

A Beva kártalanítására azok a befektetők számíthatnak, akik a Beva tagjával a biztosított befektetési szolgáltatási tevékenységek, illetve kiegészítő szolgáltatások valamelyikére érvényes szerződést kötöttek, és e szerződés alapján a befektetési szolgáltató birtokába került, és nevükön nyilvántartott vagyont (értékpapír, pénz) a befektetési szolgáltató nem tudja kiadni számukra.

A Beva által nyújtott biztosítás a megbízási, a kereskedelmi és a portfoliókezelési tevékenységre, valamint az értékpapír letéti őrzési, letétkezelési, valamint értékpapír-számla és ügyfélszámla vezetési szolgáltatásokra terjed ki.

Kártalanítás csak olyan esetben fizethető, ha a követelés alapjául szolgáló szerződést a Bevához történt csatlakozás (azaz a taggá válás) után kötötték. A befektetési szolgáltató a szerződést az üzletszabályzata által előírt módon írásban, vagy írásbeli keretszerződés alapján elektronikus úton rögzíteni köteles, és a befektetőnek a kártalanításhoz a követelését az írásba foglalt szerződéssel kell alátámasztania.

A Beva biztosítása alól a jogszabály kizárja a jogi személyek bizonyos körét (pl. intézményi befektetők, helyi önkormányzatok, stb.) és a magánszemélyek közül az érintett tag munkavállalóit, tulajdonosait, valamint ezek közeli hozzátartozóit. A kizárt személyek jogszabály által meghatározott körén kívül a kártalanítás alá tartozik minden olyan befektető, (jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság és természetes személy) aki a biztosított követeléséhez nem jut hozzá.

Kizárólag olyan követelés alapján állapítható meg azonban kártalanítás, amely a befektető és a tag között létrejött szerződés teljesítése érdekében a tag birtokába került és a befektető nevén nyilvántartott vagyon (értékpapír, pénz) kiadására vonatkozó kötelezettségen alapul.

Igénybejelentés és kifizetés

Kártalanítás megállapítására kizárólag a befektető kérelme alapján kerül sor. A kérelmet a Beva honlapjáról letölthető formanyomtatványon kell benyújtani, és ehhez mellékelni kell a követelés alapjául szolgáló szerződést. A kérelmet a befektető az igényérvényesítés első napjától számított egy éven belül terjesztheti elő. Amennyiben ezt menthető okból nem tudta megtenni (pl. hosszabb külföldi tartózkodás, gyógykezelés stb.), a kérelem az akadály elhárulását követő harminc napon belül terjeszthető elő a határidő elmulasztásának indokolásával együtt.

A befektető szerződéssel alátámasztott követelésének és a Beva tagja által vezetett nyilvántartás adatainak megegyezése esetén, az egyezőség erejéig a Beva kártalanítást állapít meg. A kártalanítás megállapítása során a befektetőnek a Beva tagjánál fennálló, befektetési szolgáltatási tevékenységből származó valamennyi követelését össze kell számítani.

A Beva a kártalanítást pénzben nyújtja. Ha a kártalanítás értékpapír után jár, összege az értékpapírnak a felszámolás kezdő időpontját megelőző száznyolcvan nap átlagárfolyama alapján kerül kiszámításra. Tőzsdei vagy tőzsdén kívüli árfolyam hiányában a kártalanítás alapjául szolgáló árat a Beva igazgatósága állapítja meg, szükség esetén szakértő bevonásával.

A kártalanítási feltételek fennállása esetén a Beva - befektetőnként és összevontan - legfeljebb húszezer euró összeghatárig fizet kártalanítást. Az euróban meghatározott összeghatárnak forintra történő átszámítása a felszámolás kezdő időpontjának napján érvényes MNB devizaárfolyamon történik. A kártalanítás mértéke egymillió forint összeghatárig száz százalék, egymillió forint összeghatár felett egymillió forint és az egymillió forint felett rész kilencven százaléka.

Ha a kártalanításra jogosult az igénybejelentő lapot megfelelően kitölti és a biztosított követelés alapjául szolgáló szerződést mellékeli, valamint rendelkezésre áll a Beva tagja által vezetett nyilvántartás, akkor a Beva legkésőbb a kérelem benyújtásától számított kilencven napon belül köteles elbírálni a kártalanítási kérelmet és ennek eredményéről az igénylőt értesíteni. Amennyiben a befektető vitatja a Beva döntését, úgy polgári peres úton léphet fel vele szemben.

Nem fizet a Beva kártalanítást akkor,
- ha a befektetővel szerződő szervezet a szerződés megkötésekor nem volt tagja a Bevának,
- ha a követelés bankbetéten alapul,
- ha a követelés alapja a befektetés értékvesztése,
- ha a befektető a 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerint kizárt a kártalanításból,
- ha a befektető nem rendelkezik biztosított szerződéssel, illetve követelése nem a Beva tagjának birtokába került pénz vagy értékpapír kiadására vonatkozik,
- ha a befektető a Beva-tag nyilvántartásaiban nem szerepel.

Ugyancsak nem fizethet a Beva a kártalanítási összeg törvényi maximumát - amely 2009. november 1. napjától 20.000 eurónak megfelelő forintösszeg - meghaladó összeget.
Nem fizethető kártalanítás a jogszabályi feltételek hiányában, kizárólag méltányossági alapon.

A fenti tájékoztatás nem teljes körű. Amennyiben további kérdései vannak a BEVA szerepéről, keresse meg BankWeb.hu szakértőjét a  www.bankweb.hu  portálon
« vissza
További riportok
Riportok bővítése ITT MEGSZŰNT ! 2013.10.23.
Riportok: A Hörmann Hungária Kft. a minőségi ajtók, kapuk szakértője 2012.11.12.
Riportok: A Mercedes-Benz Hungária Kft. Magyarországon is a biztonságos közlekedésért 2012.06.05.
Riportok: A Magyar Pékszövetség a 2012-es FOODAPEST és UKBA kiállításon 2012.02.05.
Riportok: A Magyar Turizmus Zrt. 2012. évi tervei 2012.02.02.
YouTube.com/IpariHírügynökség - Nézd meg videóinkat!   

Ipari Hírügynökség: Ipari, Ipari Hírek, Sajtóközlemények, Riportok, VideoRiportok, Ipar, Környezet, Táj, Természet, Videók, Sajtófotók
Az ipar hírei!


Főoldal | Hírek | Riportok | Rendezvények | Szolgáltatásaink | RSS |
TOP Aktuális | Eladó cégek | Linkek | PhotoReport.hu | PhotoReports.hu |
Keresés:  
Az Ipari Hírügynökség oldalain független, gazdasági híreket jelentetünk meg.